Użyj kółka myszy lub strzałek do nawigacji strony

Polityka plików cookies & Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
Administratorem Twoich danych jest firma: Barwy Bieli Dagna Drążkowska- Majchrowicz  z siedzibą w Dobrej ul. Przytulna 22, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8513024576, REGON: 320904290. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@barwybieli.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Przytulna 22 , 72-003 Dobra. “Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym i informacyjnych .Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.”

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– W celu identyfikacji Twojej osoby oraz obsługi zapytania, które wysłałeś za pośrednictwem udostępnionego formularza – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość
– Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Administratora dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności RODO,
– Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora,
– Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu,
– Posiadasz prawo do:
a) wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych
b) prawo do informacji dotyczących Twoich danych osobowych
c) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania
d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw
– Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług
i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu
– Obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– Prowadzenia procesów reklamacyjnych. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z firmą w naszej siedzibie: Przytulna 22, 72-003 Dobra lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@barwybieli.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Barwy Bieli Dagna Drążkowska- Majchrowicz w ramach zawieranych z Tobą umów.

Zmiany w Polityce Prywatności.
Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka plików cookies.
Ta strona korzysta z cookies dla lepszego działania serwisu. Pliki zostaną wykorzystane zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce.

Czym są pliki cookies?
Są to niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie stron serwera. Są one przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Dzięki temu korzystanie z witryn internetowych jest bardziej przyjazne w obsłudze.

W jakim celu stosuje się cookies?
Pliki cookie, z których korzysta serwis używane są do:
– zapewnienia standardów bezpieczeństwa,
– monitorowania częstotliwości odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby Klientów i schematów korzystania z witryny, w szczególności danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie,
-dostosowania serwisu do preferencji Klienta, a w szczególności układów ekranu, preferowanego języka i kraju Klienta,
– poprawy szybkości działania i wydajności witryny
– Google Analytics
Google Analytics, to usługa która służy do tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

Jak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?
Klient może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Modyfikacji dokonuje sie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie.